Browsed by
Szerző: figaro1978

A tanácsadó testület ülése

A tanácsadó testület ülése

Az Egyházközség Tanácsadó testületének 2018-as, nyitóülésére 2018. február 26-án, hétfőn 18:00 órakor kerül sor az Önkormányzat tanácstermében. Az ülés nyilvános. A meghívó és a kérdéskörök alább olvashatók: Tanacsadoi ules 2018

Zarándoklat Csíksomlyóra

Zarándoklat Csíksomlyóra

A csíksomlyói pünkösdi búcsúra szervez zarándoklatot Kósa János. Akit érdekel ez a lehetőség érdeklődjön a +36202457942 számon. Bővebb információk a kegyhelyről és a zarándoklat történetéről: Csíksomlyó

Szentmisék és szertartások rendje februárban (2018)

Szentmisék és szertartások rendje februárban (2018)

2. péntek 18:00 Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) – Ü, gyertyaszentelés, körmenet, szentmise. Kezdés: kedvező időjárási viszonyok esetén a Nepomuki Szent János kápolnánál. Eső esetén a templom oldalhajójában. – Jószándékra, hálából Évközi 5. vasárnap 3. szombat 18:00 szentmise, azt követően Balázs-áldás 4. vasárnap 9:00 szentmise – † Imre és Róza nagyszülők – szentmisét követően Balázs-áldás 7. szerda 18:00 szentmise – † Németh Ferenc, neje Mária és † gyermekek 8. csütörtök 18:00 Bakhita Szent Jozefina szűz – e – szentségimádás 9. péntek…

Read More Read More

Szentmisék és szertartások rendje januárban (2018. január)

Szentmisék és szertartások rendje januárban (2018. január)

1. hétfő 10:00 Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) FÜ parancsolt – † Horváth Imre, neje Katalin és fiaik 3. szerda 17:30 Jézus szent nevének litániája 18:00 Jézus szent neve e – szentmise 4. csütörtök 18:00 szentségimádás 5. péntek 18:00 Urunk megjelenése, Vízkereszt vigíliája FÜ parancsolt – szentmise és vízszentelés (kréta, arany, tömjén), jegyesek megáldása Urunk megkeresztelkedése Ü 6. szombat 18:00 szentmise 7. vasárnap 9:00 szentmise – † Kocsis Károly, neje Herr Mária, Nagy Kálmán, neje Kocsis Julianna 10. szerda 18:00…

Read More Read More

Búcsúengedélyek november 1-8 között

Búcsúengedélyek november 1-8 között

Csak a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-8 között áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért; halottak napján, vagyis november 2-án templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. Feltétel: szentgyónás, szentáldozás, imádság – egy Miatyánk és Üdvöz légy, Mária – a Szentatya szándékára.

A Katolikus Egyház böjti fegyelmével kapcsolatos tudnivalók

A Katolikus Egyház böjti fegyelmével kapcsolatos tudnivalók

Isteni törvény folytán minden krisztushívő köteles a maga módján bűnbánatot tartani; hogy azonban mindnyájan egyetemes és közösségi szinten egyesüljenek valamilyen közös bűnbánattartásban, bűnbánati napok vannak előírva; ezeken a krisztushívők különösen is – törődnek az imádsággal, – gyakorolják a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteit, – önmegtagadásokat végeznek sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve, – és főként megtartva a böjtöt és a hústilalmat az itt következő törvények szerint. A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a vezeklés és hálaadás szellemében emlékezik meg Krisztus kínhaláláról,…

Read More Read More