Ministránsok és az asszisztencia

Ministránsok és az asszisztencia

A ministráns az Úr oltárának szolgája, aki az ünneplő közösség tagjainak képviselője az istengyermekség lelkületében. A ministráns jelenléte az oltárnál – legyen akár gyermek, akár ifjú, és felnőtt – annak jele, hogy az egész közösség tudatában van: Krisztus életünk központja. A ministrálás nem szereplés, hanem az imádságban elmélyülő és cselekvő közösség jele – a közösség minden tagja, kezdve gyermekkorától idős koráig, tudatosan és tevőlegesen vesz részt a Legszentebb Cselekményeken, ugyanakkor a ministrálás valamiképp egész keresztény életünk csúcspontja, hiszen magába foglalja a hit tanúságtételét és a szegények „asztalszolgálatát”. A ministráns mindig az adott közösség küldöttje az oltárnál.

A ministránsok tisztségei:
A főministráns megkülönböztető jele a többiekétől eltérő jelvény-kereszt. Feladatai közé tartozik az asszisztencia irányítása és a szerkönyvek, valamint misekönyv kezelése.
A főministráns helyettese azonos feladatokat lát el a főministráns távollétében, de nem viselheti annak jelvényét.
Keresztvivő (crucifer)
Gyertyavivő (ceroferarius)
Fáklyavivők szentségi körmenetek és ünnepélyes szentmisék alkalmával (flambisten)
Füstölő (thuribulum) kezelője
Tömjéntartó (navicula) kezelője

A kenyérrel teli pixis, illetve cibórium kezelője
A boros és vizes kancsók kezelője (ampolnae)
A mise-kehely (calix) kezelője
Az áldozási tálca (patina) kezelője

Az evangéliumos könyvet ünnepi menetben diakónus hiányában a lektor viszi, vagy a megbízott felolvasó, vagy a megbízott ministráns
A kézmosáshoz használt kancsó és tálca kezelője
A kézmosásnál alkalmazott törlőkendő kezelője
Csengősök (Campanella tintinnabulum)

Negyedévente egyszer, így december, március, június és szeptember 1. vasárnapján felnőttek adják az asszisztenciát.