Októberi rózsafüzér

A Rózsafüzér Társulat tagjai vállalják, hogy:
1. egy hónapon keresztül, minden héten elimádkozzák azt a tized rózsafüzért, amit az adott hónapra kaptak (Miatyánk, 10 Üdvöz légy – benne a titokkal –, Dicsőség, Ó Jézusom)
2. vasárnaponként, 8:30-tól beosztás szerint imádkozzák a dicsőséges rózsafüzért (advent-karácsonyi időben az örvendetest; nagyböjtben a fájdalmast)

A Rózsafüzér Társulatban vállaltaktól függetlenül október, a Szentolvasó hónapja, ezért az eddigi szokások megtartásával mindazokon a napokon, amikor egyébként is van szertartás (th. szerda, csütörtök, péntek, szombat) 17:30-tól imádkozzuk az októberi ájtatosságot, ami az adott napra jelölt olvasó: szerda – dicsőséges, csütörtök – világosság, péntek – fájdalmas, szombat – örvendetes.

Szentmisék és szertartások rendje októberben (2017)

Évközi 26. vasárnap
szeptember 30. szombat 18:00 – pro populo
október 1. vasárnap 9:00 – Hálából
4. szerda 18:00 Assisi Szent Ferenc E
5. csütörtök 18:00 Boldog Bartolo Longo hitvalló e – szentségimádás
6. péntek 17:30 Jézus Szentséges Szívének litániája; 17:45 Szent Brunó áldozópap – † Erzsébet & Sándor;
a szentmisét követően megemlékezés az Aradi vértanúkról a Zebegényi Fonó Egyesület szervezésében

a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra való tekintettel a szombati szentmise elmarad és vasárnap este lesz megtartva!

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónája, FÜ
8. vasárnap 9:00 – A Sándor család ✻ & † tagjaiért; 18:00 – pro populo
12. csütörtök 18:00 – szentségimádás
13. péntek 18:00

Évközi 28. vasárnap
14. szombat 18:00 – pro populo
15. vasárnap 9:00 – a Pálmai család ✻ & † tagjaiért
18. szerda 18.00 Szent Lukács evangélista Ü
19. csütörtök 18:00 Keresztes Szent János e – szentségimádás
20. péntek 18:00

Évközi 29. vasárnap – a missziók vasárnapja
gyűjtés a missziók javára
21. szombat 18:00 – † Béla
22. vasárnap 9:00 – pro populo
25. szerda 18:00 Szent Mór püspök E
26. csütörtök 18.00 – szentségimádás
27. péntek 18:00

Évközi 30. vasárnap
28. szombat 18:00 – Isten segítségéért
Szűz Mária, Palesztína királynője Ü
29. vasárnap 9:00 – † Kapás László és édesanyja
november 1. szerda 9:00 Mindenszentek FÜ – a Szikriszt és a Bezeczky család † tagjaiért
15:00 megemlékező szertartás a halottakért a temetőben; Ft. Kapás László ny. plébános sírkövének megáldása, a sírhelyek és sírkövek megáldása

2017 októberi hírlevél

Szentmisék és szertartások rendje szeptemberben (2017. szeptember 1.-30.)

1. péntek 17:30 Jézus Szentséges Szívének litániája; 18:00 szentmise
Évközi 22. vasárnap
2. szombat 18:00 – Mach Ferencné Julianna és fia Ferenc
3. vasárnap 9:00 – pro populo
6. szerda 18:00 – Jószándékra
7. csütörtök 18:00 szentségimádás
8. péntek 18:00 Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) Ü
Évközi 23. vasárnap
9. szombat 18:00 – pro populo
10. vasárnap 9:00 † Gyurcsók Ferenc & neje Erzsébet; Kocsis József
13. szerda 18:00 Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító E
14. csütörtök 18:00 A szent kereszt felmagasztalása Ü – szentségimádás
15. péntek 18:00 A Fájdalmas Szűzanya E
Évközi 24. vasárnap
16. szombat 18:00 – pro populo
17. vasárnap 9:00 † Pásztor Mihály & családja
21. csütörtök 18:00 Szent Máté apostol és evangélista Ü
22. péntek 18:00 – id. Burján Vince, neje Mária, Krebsz Zoltán
Évközi 25. vasárnap – a Szentírás vasárnapja
23. szombat 18:00 – pro populo
24. vasárnap 9:00 – Hálából
27. szerda 18:00 Páli Szent Vince E
28. csütörtök 18:00 Szent Vencel e – szentségimádás
29. péntek 18:00 Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok Ü – † Fiedler Mihály
Évközi 26. vasárnap
30. szombat 18:00 – pro populo
október 1. vasárnap 9:00 – Hálából

Elhunyt Kapás László atya

Szomorú szívvel, fájdalommal de Isten akaratában megnyugodva értesítjük mindazokat, akik szerették Laci atyát, hogy a mai napon (2017. augusztus 18-án) visszaadta lelkét a Teremtőnek. Temetési szentmiséje és elhantolása Zebegényben, 2017. augusztus 25-én, pénteken 16:00 órakor lesz.

A Katolikus Egyház böjti fegyelmével kapcsolatos tudnivalók

Christ_in_the_Wilderness_-_Ivan_Kramskoy_-_Google_Cultural_InstituteIsteni törvény folytán minden krisztushívő köteles a maga módján bűnbánatot tartani; hogy azonban mindnyájan egyetemes és közösségi szinten egyesüljenek valamilyen közös bűnbánattartásban, bűnbánati napok vannak előírva; ezeken a krisztushívők különösen is
– törődnek az imádsággal,
– gyakorolják a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteit,
– önmegtagadásokat végeznek sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve
– és főként megtartva a böjtöt és a hústilalmat az itt következő törvények szerint.
A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a vezeklés és hálaadás szellemében emlékezik meg Krisztus kínhaláláról, amely minket bűneink terhétől megszabadított. Csatlakozunk Urunk áldozatvállalásához, hogy saját és mások bűneiért engesztelve kiegészítsük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéseiből (Kol 1,24). Ugyanakkor erősítjük magunkat, hogy a kísértéseknek könnyebben ellenálljunk.
E napokon különféle önmegtagadásokkal, imádsággal, jócselekedetekkel hozzuk meg saját áldozatunkat.
A bűnbánati nap eszközei közül az egyház hagyományai értelmében kiemelkedik a böjtölés: Krisztus engedelmes áldozatában való részvételnek jele egyben a testi ember fölötti uralom jelképe és kiváló fegyvere (Mt 9,15 és 17,20; vö. VI. Pál pápa intelmével).
Bár a keresztény ember egész életét átjárja a bűnbánat szelleme és gyakorlata, az Egyház kijelöl egyes kötelező bűnbánati napokat is, hogy egymást támogatva, a közösség egységében hozzuk meg az illető liturgikus naphoz is hozzá tartozó áldozatot. Ez idő szerint e napok a következők:
Szigorú böjti nap: hamvazószerdán (idén március 1.) és nagypénteken (április 14.): egyszeri étkezés, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz valami eledelt erősítésül; húsos ételtől való teljes tartózkodás.
Ezen a két napon a hústilalom kötelezi azokat, akik tizennegyedik (14) életévüket betöltötték; a böjt pedig az összes nagykorúakat kötelezi hatvanadik (60) életévük megkezdéséig. A lelkipásztoroknak és a szülőknek legyen azonban gondja arra, hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanítsák azokat is, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a böjtre és a hústilalomra.
Hústól való tartózkodás: nagyböjt péntekjein.
Bűnbánati (vezeklési) nap: Az év többi péntekjein: böjt vagy más önmegtagadás, irgalmas jócselekedet, imádság. Nincs böjt (illetve bűnbánati nap), ha kiemelkedő egyházi ünnepet ülünk.
Bűnbánati napokon mentesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat egyéb gyakorlatai) alól a nehéz testi munkát végzők, közétkeztetésben részesülők.