Szentmisék és szertartások rendje januárban (2018. január)

Szentmisék és szertartások rendje januárban (2018. január)

1. hétfő 10:00 Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) FÜ parancsolt – † Horváth Imre, neje Katalin és fiaik 3. szerda 17:30 Jézus szent nevének litániája 18:00 Jézus szent neve e – szentmise 4. csütörtök 18:00 szentségimádás 5. péntek 18:00 Urunk megjelenése, Vízkereszt vigíliája FÜ parancsolt – szentmise és vízszentelés (kréta, arany, tömjén), jegyesek megáldása Urunk megkeresztelkedése Ü 6. szombat 18:00 szentmise 7. vasárnap 9:00 szentmise – † Kocsis Károly, neje Herr Mária, Nagy Kálmán, neje Kocsis Julianna 10. szerda 18:00…

Read More Read More

Szentmisék és szertartások rendje decemberben (2017. december 1.-31.)

Szentmisék és szertartások rendje decemberben (2017. december 1.-31.)

1. péntek 17:30 Jézus Szentséges Szívének litániája; 18:00 szentmise: † édesapa, édesanya & lányuk Márta Advent 1. vasárnapja (Borbála-ágak kiosztása) 2. szombat 18:00 szentmise: † Veszelei András és gyermekei; Éberli Ferenc & Botz Ferenc 3. vasárnap 9:00 szentmise: † Miklós 6. szerda 18:00 Szent Miklós püspök e – szentmise: Jószándékra 7. csütörtök 18:00 Szent Ambrus püspök és egyháztanító E – szentségimádás 8. péntek 18:00 A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása FÜ – szentmise: † László, István, Mária dédszülők 9. szombat 11:30…

Read More Read More

Búcsúengedélyek november 1-8 között

Búcsúengedélyek november 1-8 között

Csak a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-8 között áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért; halottak napján, vagyis november 2-án templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. Feltétel: szentgyónás, szentáldozás, imádság – egy Miatyánk és Üdvöz légy, Mária – a Szentatya szándékára.

Szentmisék és szertartások rendje novemberben (2017. november 1–30)

Szentmisék és szertartások rendje novemberben (2017. november 1–30)

1. szerda 9:00 Mindenszentek ünnepe FÜ – a Szikriszt és a Bezeczky család † tagjai; 15:00 megemlékező szertartás a halottjainkért a temetői keresztnél; sírkövetk megáldása 2. csütörtök 18:00 Halottak napja 3. péntek 17:30 Jézus Szentséges Szívének litániája; 18:00 Porres Szt. Márton e Évközi 31. vasárnap 4. szombat 18:00 5. vasárnap 9:00 8. szerda 18:00 9. csütörtök 18:00 A lateráni bazilika felszentelése Ü – szentségimádás 10. péntek 18:00 Nagy Szt. Leó pápa és egyháztanító E Évközi 32. vasárnap 11. szombat 18:00…

Read More Read More

A Katolikus Egyház böjti fegyelmével kapcsolatos tudnivalók

A Katolikus Egyház böjti fegyelmével kapcsolatos tudnivalók

Isteni törvény folytán minden krisztushívő köteles a maga módján bűnbánatot tartani; hogy azonban mindnyájan egyetemes és közösségi szinten egyesüljenek valamilyen közös bűnbánattartásban, bűnbánati napok vannak előírva; ezeken a krisztushívők különösen is – törődnek az imádsággal, – gyakorolják a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteit, – önmegtagadásokat végeznek sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve – és főként megtartva a böjtöt és a hústilalmat az itt következő törvények szerint. A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a vezeklés és hálaadás szellemében emlékezik meg Krisztus kínhaláláról,…

Read More Read More