Szentmisék és szertartások rendje decemberben (2017. december 1.-31.)

1. péntek 17:30 Jézus Szentséges Szívének litániája; 18:00 szentmise: † édesapa, édesanya & lányuk Márta

Advent 1. vasárnapja (Borbála-ágak kiosztása)
2. szombat 18:00 szentmise: † Veszelei András és gyermekei; Éberli Ferenc & Botz Ferenc
3. vasárnap 9:00 szentmise: † Miklós
6. szerda 18:00 Szent Miklós püspök e – szentmise: Jószándékra
7. csütörtök 18:00 Szent Ambrus püspök és egyháztanító E – szentségimádás
8. péntek 18:00 A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása FÜ – szentmise: † László, István, Mária dédszülők
9. szombat 11:30 szentmise a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagjaival

Advent 2. vasárnapja (Luca-búza kiosztása)
18:00 szentmise
10. vasárnap 9:00 szentmise
13. szerda 18:00 Szent Lúcia szűz és vértanú E – szentmise
14. csütörtök 18:00 Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító E – szentségimádás
15. péntek 18:00 szentmise

Advent 3. vasárnapja
16. szombat 18:00 szentmise: a Bőzsöny család ⁎ & † tagjaiért
17. vasárnap 9:00 szentmise: Hálából; 18:00 a falusi sváb betlehem megnyitása és az otthoni betlehemek megáldása

18. hétfő 6:00 rorate-szentmise és a gyermekek reggeliztetése; 17:00 gyerekek gyóntatása
19. kedd 6:00 rorate-szentmise és a gyermekek reggeliztetése
20. szerda 6:00 rorate-szentmise és a gyermekek reggeliztetése; 17:00 felnőttek gyóntatása
21. csütörtök 6:00 rorate-szentmise és a gyermekek reggeliztetése
22. péntek 6:00 rorate-szentmise és a gyermekek reggeliztetése

Advent 4. vasárnapja
23. szombat 18:00 szentmise

Karácsony FÜ
24. vasárnap 15:00 betlehemezés a templomban; 23:30 éjszakai szentmise
25. hétfő 10:00 ünnepi szentmise
26. kedd 18:00 Szent István első vértanú Ü

A Szent Család: Jézus, Mária és József Ü
30. szombat 18:00 szentmise és a családok megáldása: † Farkas János

Szűz Mária, Isten Anyja FÜ
31. vasárnap 18:00 szentmise és év végi hálaadás
január 1. hétfő 10:00 szentmise

Búcsúengedélyek november 1-8 között

Csak a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-8 között áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért; halottak napján, vagyis november 2-án templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. Feltétel: szentgyónás, szentáldozás, imádság – egy Miatyánk és Üdvöz légy, Mária – a Szentatya szándékára.

Szentmisék és szertartások rendje novemberben (2017. november 1–30)

1. szerda 9:00 Mindenszentek ünnepe FÜ – a Szikriszt és a Bezeczky család † tagjai; 15:00 megemlékező szertartás a halottjainkért a temetői keresztnél; sírkövetk megáldása
2. csütörtök 18:00 Halottak napja
3. péntek 17:30 Jézus Szentséges Szívének litániája; 18:00 Porres Szt. Márton e

Évközi 31. vasárnap
4. szombat 18:00
5. vasárnap 9:00
8. szerda 18:00
9. csütörtök 18:00 A lateráni bazilika felszentelése Ü – szentségimádás
10. péntek 18:00 Nagy Szt. Leó pápa és egyháztanító E

Évközi 32. vasárnap
11. szombat 18:00 – † Pál és † családtagok
12. vasárnap 9:00
15. szerda 18:00 Nagy Szt. Albert püspök és egyháztanító e
16. csütörtök 18:00 Skóciai Szt. Margit e – szentségimádás
17. péntek 18:00 Nagy Szt. Gertrúd e

Évközi 33. vasárnap
18. szombat 18:00 szentmise – Szt. Erzsébet Caritas ⁎ & † tagjai; 19:00 gyertyagyújtás a Szt. Erzsébet szobornál
19. vasárnap 9:00 (gyűjtés a Caritas javára)
22. szerda 18:00 Szt. Cecília szűz és vértanú E
23. csütörtök 18:00 Szt. I. Kelemen pápa – szentségimádás
24. péntek 18:00 Dung-Lac Szet. András áldozópap és társai, vértanúk E

Krisztus, a mindenség Királya FÜ
25. szombat 18:00
26. vasárnap 9:00
29. szerda 18:00
30. csütörtök 18:00 Szt. András apostol Ü – szentségimádás

A Katolikus Egyház böjti fegyelmével kapcsolatos tudnivalók

Christ_in_the_Wilderness_-_Ivan_Kramskoy_-_Google_Cultural_InstituteIsteni törvény folytán minden krisztushívő köteles a maga módján bűnbánatot tartani; hogy azonban mindnyájan egyetemes és közösségi szinten egyesüljenek valamilyen közös bűnbánattartásban, bűnbánati napok vannak előírva; ezeken a krisztushívők különösen is
– törődnek az imádsággal,
– gyakorolják a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteit,
– önmegtagadásokat végeznek sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve
– és főként megtartva a böjtöt és a hústilalmat az itt következő törvények szerint.
A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a vezeklés és hálaadás szellemében emlékezik meg Krisztus kínhaláláról, amely minket bűneink terhétől megszabadított. Csatlakozunk Urunk áldozatvállalásához, hogy saját és mások bűneiért engesztelve kiegészítsük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéseiből (Kol 1,24). Ugyanakkor erősítjük magunkat, hogy a kísértéseknek könnyebben ellenálljunk.
E napokon különféle önmegtagadásokkal, imádsággal, jócselekedetekkel hozzuk meg saját áldozatunkat.
A bűnbánati nap eszközei közül az egyház hagyományai értelmében kiemelkedik a böjtölés: Krisztus engedelmes áldozatában való részvételnek jele egyben a testi ember fölötti uralom jelképe és kiváló fegyvere (Mt 9,15 és 17,20; vö. VI. Pál pápa intelmével).
Bár a keresztény ember egész életét átjárja a bűnbánat szelleme és gyakorlata, az Egyház kijelöl egyes kötelező bűnbánati napokat is, hogy egymást támogatva, a közösség egységében hozzuk meg az illető liturgikus naphoz is hozzá tartozó áldozatot. Ez idő szerint e napok a következők:
Szigorú böjti nap: hamvazószerdán (idén március 1.) és nagypénteken (április 14.): egyszeri étkezés, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz valami eledelt erősítésül; húsos ételtől való teljes tartózkodás.
Ezen a két napon a hústilalom kötelezi azokat, akik tizennegyedik (14) életévüket betöltötték; a böjt pedig az összes nagykorúakat kötelezi hatvanadik (60) életévük megkezdéséig. A lelkipásztoroknak és a szülőknek legyen azonban gondja arra, hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanítsák azokat is, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a böjtre és a hústilalomra.
Hústól való tartózkodás: nagyböjt péntekjein.
Bűnbánati (vezeklési) nap: Az év többi péntekjein: böjt vagy más önmegtagadás, irgalmas jócselekedet, imádság. Nincs böjt (illetve bűnbánati nap), ha kiemelkedő egyházi ünnepet ülünk.
Bűnbánati napokon mentesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat egyéb gyakorlatai) alól a nehéz testi munkát végzők, közétkeztetésben részesülők.