Szentmisék és szertartások áprilisban (2018)

Szentmisék és szertartások áprilisban (2018)

Húsvét március 31. szombat 19:30 Húsvéti vigília: tűzszentelés, örömének, igeliturgia, keresztelés és a keresztségi ígéretek megújítása, eucharisztikus liturgia április 1. 8:30 A feltámadás meghirdetése és körmenet a sziklakápolnától, szentmise 2. 9:00 Húsvéthétfő – † Róbert és nagymama; Jószándékra 6. péntek 17:30 Jézus Szentséges Szívének litániája; 18:00 Szentmise Húsvét 2. vasárnapja, az Irgalmasság vasárnapja; 7. szombat 18:00, † Nagy Kálmán és neje Kocsis Julianna; Sukola József és neje; Dutka Erzsébet 8. vasárnap 9:00 szentmise 9. hétfő 18:00 Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó…

Read More Read More

Zarándoklat Czestochowába

Zarándoklat Czestochowába

Czestochowai kerekparos zarándoklat 2018 Sok szeretettel ajánlom minden vállalkozó szellemű testvérünk figyelmébe! MÁRIA MARATON  KERÉKPÁROS ZARÁNDOKLAT CZESTOCHOWÁBA Gyere velünk a Mária Maratonon kerékpárral a két ősi Mária kegyhely Márianosztra és Czestochowa között a Pálos szerzetesek útján! Részt veszünk Márianosztra Nagybúcsúján, utunk Esztergomon, Körmöcbányán át vezet, átkelünk  a Fátrán és a Beszkideken, hogy végül megérkezzünk Lengyelország legősibb Mária kegyhelyére a czestochowai Jasná Gorára, a Fényes Hegyre a Fekete Madonnához. 460 kilométer kerékpáron egy hét alatt! Időpont: 2018. június 30.-július 9. Útvonal…

Read More Read More

Szentmisék és szertartások rendje márciusban (2018)

Szentmisék és szertartások rendje márciusban (2018)

1. csütörtök 18:00 szentségimádás 2. péntek 17:30 keresztúti ájtatosság; 18:00 szentmise – jószándékra Nagyböjt 3. vasárnapja 3. szombat 18:00 szentmise 4. vasárnap 9:00 szentmise – Hálából 7. szerda 18:00 Szent Perpétua és Felicitasz e szentmise – Walcz Mihály és neje Herr Mária, fiuk András 8. csütörtök 18:00 Istenes Szent János e – szentségimádás 9. péntek 17:00 Római Szent Franciska e nagyböjti gyóntatás; 17:30 keresztúti ájtatosság; 18:00 szentmise és lelkigyakorlatos beszéd: Ft. Németh Sándor hernádi plébános – egy család halottaiért Nagyböjt…

Read More Read More

Zarándoklat Csíksomlyóra

Zarándoklat Csíksomlyóra

A csíksomlyói pünkösdi búcsúra szervez zarándoklatot Kósa János. Akit érdekel ez a lehetőség érdeklődjön a +36202457942 számon. Bővebb információk a kegyhelyről és a zarándoklat történetéről: Csíksomlyó

Búcsúengedélyek november 1-8 között

Búcsúengedélyek november 1-8 között

Csak a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-8 között áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért; halottak napján, vagyis november 2-án templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. Feltétel: szentgyónás, szentáldozás, imádság – egy Miatyánk és Üdvöz légy, Mária – a Szentatya szándékára.

A Katolikus Egyház böjti fegyelmével kapcsolatos tudnivalók

A Katolikus Egyház böjti fegyelmével kapcsolatos tudnivalók

Isteni törvény folytán minden krisztushívő köteles a maga módján bűnbánatot tartani; hogy azonban mindnyájan egyetemes és közösségi szinten egyesüljenek valamilyen közös bűnbánattartásban, bűnbánati napok vannak előírva; ezeken a krisztushívők különösen is – törődnek az imádsággal, – gyakorolják a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteit, – önmegtagadásokat végeznek sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve, – és főként megtartva a böjtöt és a hústilalmat az itt következő törvények szerint. A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a vezeklés és hálaadás szellemében emlékezik meg Krisztus kínhaláláról,…

Read More Read More