Dr. Bőzsöny Ferenc

Dr. Bőzsöny Ferenc

Értesítjük mindazokat, akik tisztelték és szerették Bőzsöny Feri bácsit, hogy a gyászmisére, beszentelésre és temetésre 2018. november 21-én, szerdán 14:00 órakor kerül sor a Budapest, Váci utca 47/b szám alatt található Szent Mihály templomban (http://szentmihalytemplom.hu). A szertartást Dr. Bíró László püspök úr vezeti.

Szentmisék és szertartások rendje novemberben (2018)

Szentmisék és szertartások rendje novemberben (2018)

1. csütörtök 9:00 Mindenszentek FÜ; 15:00 megemlékező szertartás a temetői keresztnél; sírkövek megáldása 2. péntek 7:15 Halottak napja reggeli dicséret + szentmise; 18:00 esti dicséret + szentmise 3. szombat 18:00 Évközi 31. vasárnap – pro populo 4. vasárnap 9:00 Évközi 31. vasárnap – egy család † tagjai 5. hétfő 7:15 Szent Imre herceg Ü – reggeli dicséret + szentmise 6. kedd 7:15 – reggei dicséret + szentmise 7. szerda 18:00 esti dicséret + szentmise – Jószándékra; 18:45 csendes szentségimádás 8….

Read More Read More

Szentmisék és szertartások rendje októberben (2018)

Szentmisék és szertartások rendje októberben (2018)

1. hétfő 7:15 A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és egyháztanító E – reggeli dicséret + szentmise 2. kedd 7:15 Szent Őrzőangyalok E – reggeli dicséret + szentmise 3. szerda 18:00 esti dicséret + szentmise – jószándékra 19:00 szentségimádás 5. péntek 7:15 reggeli dicséret + szentmise 7. vasárnap 9:00 Évközi 27. vasárnap 18:00 Évközi 27. vasárnap 8. hétfő 7:15 Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónája FÜ – szentmise 9. kedd 7:15 Szent Dénes és társai vértanúk e –…

Read More Read More

Búcsúengedélyek november 1-8 között

Búcsúengedélyek november 1-8 között

Csak a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-8 között áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért; halottak napján, vagyis november 2-án templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. Feltétel: szentgyónás, szentáldozás, imádság – egy Miatyánk és Üdvöz légy, Mária – a Szentatya szándékára.

A Katolikus Egyház böjti fegyelmével kapcsolatos tudnivalók

A Katolikus Egyház böjti fegyelmével kapcsolatos tudnivalók

Isteni törvény folytán minden krisztushívő köteles a maga módján bűnbánatot tartani; hogy azonban mindnyájan egyetemes és közösségi szinten egyesüljenek valamilyen közös bűnbánattartásban, bűnbánati napok vannak előírva; ezeken a krisztushívők különösen is – törődnek az imádsággal, – gyakorolják a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteit, – önmegtagadásokat végeznek sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve, – és főként megtartva a böjtöt és a hústilalmat az itt következő törvények szerint. A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a vezeklés és hálaadás szellemében emlékezik meg Krisztus kínhaláláról,…

Read More Read More