Szeretettel hívunk mindenkit közös esti imára, szentmisére, vezetett szentségimádásra a Nagymarosi Plébánia weboldalán!

A zebegényi szentmisék itt tekinthetőek meg.


ÉLŐ KÖZVETíTÉS ITT

Bemutatkozás

Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Augusztus 1.-től a püspök atya Nagymarosra és Zebegénybe, hozzátok küldött lelkipásztornak. Az elmúlt években már szolgáltam a Dunakanyarban, de azért szeretnék bemutatkozni: 1956-ban születtem Kiskunfélegyházán, Szegeden érettségiztem, Nyíregyházán gépész üzemmérnöki diplomát szereztem, majd két évig dolgoztam. A katonaság után teológiát tanultam Budapesten, 1986-ban szenteltek pappá. 1987-ben vallásszociológiából doktorátust szereztem. Pesterzsébeten, Dabas-Sárin és Vácon voltam káplán. 1991-1992-ig a váci Szent József Kollégium igazgatója majd 1993-1996-ig a váci Karolina Katolikus Általános Iskola igazgatója voltam. 1996-tól Verőcén majd 2001-től 2014.-ig Monoron voltam plébános. Tanítottam a Váci levelező teológián, a Sapientia hittudományi főiskolán. 2014-től 2020-ig a Váci Fehérek templomában szolgáltam. Ezzel párhuzamosan a Püspök úr rám bízta a katolikus iskolák felügyeletét. Ezen a nyáron Nagymarosra és Zebegénybe kaptam plébánosi kinevezést. Kérem ebben a testvérek segítségét. – A Názáreti zsinagógában Jézus egy szombaton felolvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták neki, ahonnan ezt olvasta: ”Az Úr lelke van rajtam, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, gyógyítsam a megtört szívűeket”. Jézus azt a küldetést amit az Atyától kapott, átadta az apostoloknak. „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket”. Az egyház küldetése ez: Örömhírt vinni, evangéliumot vinni a szegényeknek, szabadulást hirdetni a mindenféle szellemi rabságban szenvedő embereknek, gyógyítani a megtört szívűeket, a kiégett, kiüresedett, formálissá vált emberi kapcsolatokat.

Ebbe a küldetésbe szeretnék bekapcsolódni . A plébánián lassan befejeződik a felújítás. De a plébánia nem egy „hely”, hanem sokkal több. Istent és egymást szerető emberek közössége. Ennek a plébániának az építése folytatódik. A II. Vatikáni zsinat óta látjuk, hogy az Egyházért mindannyian felelősek vagyunk. „A Krisztusi plébánia megszületésének első fázisa, hogy megtanuljuk elfogadni egymást Krisztus szeretetével! Ebből az egymást szerető közösségből kinőnek a plébánia felelősség-hordozói, felelősséget hordozó csoportjai. Ezek a kis közösségek mint, só, mint kovász vannak jelen az egyházban.” Szeretnék velük megismerkedni. Velük együtt szeretném építeni közöttetek Isten Országát.

Szeretettel Csáki Tibor plébános

Az online misehallgatás etikettje

Érdemes tudatosítanunk, hogy az eucharisztikus ünnep tehát nem nézelődésre való, hanem aktív bekapcsolódásra hív. Ezért az a kérésem, hogy csakis úgy nézzétek meg e felvételt, ahogy a templomi szentmisén is részt vennétek:

  • csak akkor kezdjetek bele, amikor rá akartok szánni a teljes 60 percet,
  • közben nem telefonálok, nem megyek ki a fürdőszobába vagy a konyhába, nem eszek, iszok közben
  • imádságos lelkülettel, a liturgikus feleleteket fennhangon mondva, az énekekbe kapcsolódva veszek részt.
  • amikor tiszteletünk jeleként állni szoktunk, akkor a szobátokban mi is felállunk a székből,
  • amikor pedig az áldozásra kerül sor, akkor szítsd fel a vágyat, hogy a köztünk is jelen levő Krisztussal találkozz.
  • érdemes meggyújtani egy gyertyát/mécsest a monitor mellett, ami Krisztus világosságát, és az általa nekünk hozott lelki világosságot, valamint a mi készségünket szimbolizálja.
  • Akinek nem jár Adorémus, az alábbi linken megtalálhatja: https://ujember.hu/

A plébánia fenntartása járvány idején

A Hívő közösség felelős a papjaiért és plébániáikért. Az egyházközségek gondoskodásukkal fejezik ki, hogy fontos számukra egyházuk és papjaik. Ennek egészen konkrét megnyilvánulása a pénzbeli adakozás.

A plébánia költségeit és a pap fizetését az egyházközség adja össze, s a perselyadományok jelentik a plébánia fenntartásához szükséges egyedüli forrást.

Ezért a mostani, különlegesen nehéz helyzetben, amikor nincs lehetőség szentmisén perselyadományok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves hívekhez, hogy nélkülözhetetlen pénzbeli támogatásukat más módon juttassák el a plébániához.

A támogatás legegyszerűbb és legjobb módja az, ha számlájukról rendszeres utalást tudnak beállítani a plébánia számára, amelynek számlaszáma:  OTP 11742094-20161970-00000000

Ha erre nincs módjuk, akkor adományukat – legalább a szokásos vasárnapi perselyadomány összegét – a templomban található perselyben helyezhetik el. Erre kérem a kedves Testvéreket, és papjaink nevében is köszönöm nagylelkűségüket.

Vác, 2020. március 24-én

+ Marton Zsolt

Tovább a korábbi bejegyzésekre

Megszakítás