Lelkiismeretvizsgálat érett korban lévőknek (általában 25 éves kortól)

Lelkiismeretvizsgálat érett korban lévőknek (általában 25 éves kortól)

Lelkiismeretvizsgálat – a szeretet 10 perce mindenki számára, minden napra. A lelkiismeretvizsgálatot célszerű este elvégezni, az napot lezáró imádság előtt.

Egy írástudó is hallgatta a vitát. Amikor látta, milyen találóan megfelelt nekik, megkérdezte tőle: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael: Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második így szól: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs.” Az írástudó helyeselte: „Valóban jól mondtad, Mester, hogy Ő az egyetlen (Isten), és hogy rajta kívül nincs más. Meg hogy Őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, felebarátunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy bármi más áldozatnál.” Jézus az okos beszéd hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze az Isten országától” – mondta neki. Több kérdést már nem mertek neki föltenni.

1. Hálaadás: teremtésért, a megváltásért, a mai napért (valami konkrét eseményért vagy dologért). Van, amiért nehéz hálát adni! (?)

2. Lélekhívás: Kérem a Szentlelket, hogy meglássam hibáimat, gyengeségeimet. Kérem az Istent: Uram, add, hogy jobban szeresselek.

3. Számadás: megvizsgálom belső megmozdulásaimat, érzéseimet a nap folyamán (öröm, szomorúság, harag, félelem), amelyek domináltak:

  • mennyire engedtem, hogy indulataim vezéreljenek? mennyire voltam késedelmes a haragra? elvártam, hogy körülöttem mindenki akaratom szerint legyen tökéletes? Szentírási támasz: Ef 4,31
  • igyekeztem jót tenni másokkal?
  • mennyire érdekel mások boldogsága? mennyire tudok örülni mások boldogságának? értékelem mások sikereit? szomorú vagyok mások sikereit látván?
  • érzek magamban vágyat a mások fölötti felsőbbrendűségre? kioktató és arrogáns vagyok?
  • goromba és udvariatlan vagyok?
  • törekszem az önzetlen lelkületre és életvitelre?
  • van bennem belső méltatlankodás?
  • sokszor vagyok dühös? megjegyzem az ellenem elkövetett bűnöket és számonkérem őket? emlékeztetem az ellenem vétőt arra, hogy mit cselekedett velem?
  • könnyen ítélkezem mások fölött?
  • bízom Istenben és embertársamban?

Mellékérzések (csalódottság, durcás, feszült hangulat, kételkedő, bizonytalan, megelégedett, békés, gyengéd). Fogadjam el ezeket, hiszen enyéim. Keressem meg, hogy, mi, vagy ki váltotta ki. Beszélgessek el erről Istennel. A domináns érzés elárul valamit rólam. Erről is beszélgessek el az Úrral. Három szempontból keressem az érzések és tettek okát: fizikai (testi, illetve egészségi ok: vérnyomás, vérszegénység, fáradtság), pszichikai (gyermekkori sebek, be nem teljesült vágyak), szabad elhatározások? Próbálom összeegyeztetni érzéseimet Jézus érzéseivel. Itt mutatkozik meg, hogy mi az, ami keresztényi a gondolkodásomban és cselekvésemben. Ha jól ismerem a Szentírást, akkor választ is tudok találni magam számára. Azt is keressem meg, hogy a mai napon hogyan lépett kapcsolatba velem az Isten (olvasmány, zene, liturgia, természeti szépség, stb.). Hogyan reagáltam Isten jelenlétére? A Szentlélek indításának felismerése. Ennek eldöntésére két kritérium van: vigasz vagy vigasztalanság.

Istenre irányulás
Mások elfogadása
Természetesség érzése
Elmélyülés az önismeretben
Isten jelenlétének tapasztalata
Fájdalom és szomorúság, mivel megbántottam Istent (Isten várja, hogy megbánjam, hogy megbocsáthasson)
Beteljesülés és remény érzése

Ezek ellentéte a vigasztalanság jelei:

Rágódás és magunkba burkolózás
Istentől való távolságérzet
Érzéseim az anyagiakhoz húznak
Magány és elidegenedés
Semmi sem érdekel, és semmi sem tetszik
Érzelmi labilitás
Túl sok munka

Ezek okai:

Bűn, vagy bűnös hajlam
Hanyagság az imában
Isten nagyobb lelki érettségre akar vezetni
Menekülök a probléma megoldásától
Nem akarom elfogadni Isten akaratát
Isten azért marad távol, hogy megértsd, Ő ad vigaszt és értelmet az életemben
Hogy jobban azonosuljak Krisztus szenvedésével

4. Kérem Istent, hogy adja meg nekem a bánat kegyelmét, és bocsássa meg vétkeimet. Fogadjam el Isten kegyelmét. Adjak hálát Istennek, amiért meghallgatott. Ha súlyos a bűnöm bánjam meg, és a bűnbánat szentségében leljek örömet.

5. Elhatározás: Kérem Isten segítségét, hogy a következő napon Ő vezesse tetteimet.

Megszakítás