Rózsafüzér Társulat

Rózsafüzér Társulat

A Rózsafüzér Társulat Egyházunk legelterjedtebb testvérülete. Alapítójának Szt. Domonkost tartják, aki 1211-ben Toulouse-ban szervezte meg az első Rózsafüzér Társulatnak tekinthető közösséget.
A Társulat célja tagjainak a rózsafüzér imádkozásával való megszentelése. A tagok a keresztény testvériség jegyében egyformán részesednek a Rózsafüzér Társulat lelki javaiból. A tagok vállalják, hogy hetenként egyszer elimádkozzák a 20 tizedes rózsafüzért.
A rózsefüzérről Szent II. János Pál pápa írt apostoli levelet Rosarium Virginis Mariae címmel.
A rózsafüzér szemlélődő jellegű imádság.
A rózsafüzéreket és az azok segítségével imádkozókat ajánlatos megáldani pl. Szűz Mária valamely ünnnepén, október 7-én, illetve október hónap utolsó napján.

Bizonyos alkalmak során ajánlott a rózsafüzér-ájtatosság:
– bibliai részekkel való imádkozása (Praeorator, 77-90)
– énekekkel való imádkozása.

A misztériumok (Jézus és Mária életének eseményeinek) heti elosztása: örvendetes (hétfő és szombat), világosság (csütörtök), fájdalmas (kedd és péntek), dicsőséges (szerdán és vasárnap):

Az örvendetes olvasó
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki hitünket növelje,
2. aki reményünket erősítse,
3. aki szeretetünket tökéletesítse,

A tizedekre:
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál,
2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál,
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél,
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál,
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál,

A világosság olvasója
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki megtisztítson minket,
2. aki lelkünk békéjét megőrizze,
3. aki a szentségekben megerősítsen,

A tizedekre:
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett,
2. aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét,
3. aki meghirdette Isten országát,
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét,
5. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát,

A fájdalmas olvasó
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki értelmünket megvilágosítsa,
2. aki emlékezetünket megerősítse,
3. aki akaratunkat tökéletesítse,

A tizedekre:
1. aki érettünk vérrel verítékezett,
2. akit érettünk megostoroztak,
3. akit érettünk tövissel koronáztak,
4. aki érettünk a keresztet hordozta,
5. akit érettünk keresztre feszítettek,

A dicsőséges olvasó
A bevezető három Üdvözlégyre:
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza,

A tizedekre:
1. aki a halálból feltámadt,
2. aki a mennybe felment,
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte;,
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett,
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott,

A rózsafüzér imádkozásához teljes búcsú jár, amennyiben a rózsafüzért valaki
– templomban vagy kápolnában,
– családi körben, szerzetesi közösségben, jámbor társulatban/szándékkal közösségben elimádkozza (elegendő egy öt tizedes rész és hozzá tartozó elmélkedés),
– a Szentatya által mondott rózsafüzérhez csatlakozik TV vagy Rádióközvetítés során.

Egyébként a rószafüzér imádkozása részleges búcsúval jár.

Zebegényi koszorúk:

I.

1. Szentesi Miklósné
2. Walcz Istvánné
3. Gyurcsók Ferencné
4. Willem Vera
5. Krebsz Ferencné
6. Hutter Zsófia Csenge
7. Szabadkai Lászlóné
8. Daróczi Károlyné
9. Hutter Mónika
10. Glozer Irén
11. Fieszl Ildikó
12. Bertényi Andrásné
13. Hegedűs Renáta
14. Kósa Mónika
15. Dörflein Mária
16. Agárdi Zsuzsanna
17. Gyarmati Nóra
18. Gyarmati Pál
19. Polgár Erzsébet
20. Farkas Piroska

II.
1. Szikriszt Márta
2. Mundi Márton
3. Kósa János
4. Walcz Dorottya
5. Mácsai Gábor
6. Himmer Renáta
7. Hutter Jánosné
8. Deme Pálné
9. Kékesi Mária

Megszakítás