A Házasság szentsége és tudnivalók a szentségkiszolgáltatással kapcsolatban

A Házasság szentsége és tudnivalók a szentségkiszolgáltatással kapcsolatban

A házasság szentsége két ember – egy férfi és egy nő – szoros, egységesítő (Mt 19,6), szövetségi kapcsolata, amelynek társadalmi és közösségi hatásai vannak, de elsősorban a felek javára és gyermekek nemzésére, valamint nevelésére irányul. A házasság egy férfi és egy nő termékenyítő szeretetének szentsége, amely Isten teremtő szeretetének jele ebben a világban. A házasság úgy jön létre, hogy a vőlegény és a menyasszony az egyház közösségében, annak törvényes képviselője, de legfőképpen Isten színe előtt ígéretet tesznek az egymás iránti kölcsönös és visszavonhatatlan tiszteletre és szeretetre (házassági beleegyezés). Isten elfogadja és megpecsételi ezt a szövetséget. A házasság szentségét ennyiben a felek szolgáltatják ki, a pap, vagy a diakónus pedig megáldja a házassági szövetséget és tanúsítja, hogy a házasság megfelelő feltételekkel jött létre.
A házasság létrejöttének alapfeltételei:
– a Krisztusi szeretet képviseletének igenlése
– szabad beleegyezés
– egész életen át tartó, a felek közötti kizárólagos kapcsolat igenlése,
– nyitottság a termékenységre

A házasság, mivel egy férfi és egy nő közötti kizárólagos szövetségi kapcsolat, kizárja
– a többnejűséget, amely sérti a keresztény szeretet és az emberi jog normáit,
– a folyamatos többnejűséget (a kötelezettségek nélküli élettársi viszonyok)

A házasság felbonthatatlan, mivel
– lényegéhez tartozik a feltétel nélküli szeretet
– Isten irántuk való örök szeretetének jele
– Krisztus és az Egyház közösségének kapcsolatát jelzi és erősíti

A házasságot egyedül az önzés bűne fenyegeti, ami a féltékenységben, uralkodási vágyban, élvezetvágyban, hűtlenségben nyilvánul meg. A házasság válságának előidézői:
– a közös beszélgetések hiánya
– a személyes, közös és közösségi ima hiánya
– a közös pihenés és munka hiánya

A házasság szentségének megkötését felkészítés és felkészülés előzi meg. A lelkipásztori felkészítés lehet távoli és közeli:
– a távoli felkészítés a szentbeszédekben, hittanórákon és a tömegtájékoztatás eszközein keresztül történik
– a közeli felkészítés a személyes találkozókon keresztül történik: három alkalom és egy próba (két alkalom a plébánián, egy alkalom a házasulandóknál, ahol jelen vannak a jegyesek szülei is, végül próba a templomban)
– a felek házasságát a lelkipásztornak figyelemmel kell kísérnie

A házasságra történő felkészülés távolabbi feltétele a bérmálás szentségének felvétele, amennyiben ez nem oldható meg a házasságkötést megelőzően, úgy azt követően a katekumenális (felnőttek beavatása a keresztény életbe) képzésben.
A házasságra felkészülés közelebbi feltétele az, hogy a felek szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járuljanak.