A Házasság szentsége és tudnivalók a szentségkiszolgáltatással kapcsolatban

A Házasság szentsége és tudnivalók a szentségkiszolgáltatással kapcsolatban

Jelentkezés esküvőre

Jegyes oktatás indul február 7.-én 16.00-kor Nagymaroson.

Csáki Tibor Atya – 06 20 3909309

Kedves Jegyespár!

Mindenek előtt, nagy szeretettel köszöntelek benneteket s örülök, hogy szentségi házasságotok megkötését templomunkban ünnepelhetjük.

A felkészüléssel kapcsolatban alábbiakban, néhány, talán kicsit túl hivatalosnak tűnő, de nélkülözhetetlen információt tartalmaz.

 1. Szükséges beszereznetek mindkettőtök, 3 hónapnál nem régebbi keresztlevelét. Ez azon a plébánián lehetséges, ahol megkereszteltek benneteket.
 2. Ha nem laktok Zebegényben, akkor egyikőtök lakóhely szerinti plébánosától kell engedélyt kérni, hogy itt lehessen az esküvő.
 3. Ha még nem vagytok megkeresztelve, elsőáldozva, vagy bérmálkozva, és ha szeretnétek, természetesen van lehetőség ezeknek a szentségeknek a felvételére, de ez teljesen más készületet igényel. Akik nem itt laknak, azoknak a saját plébániájukon való felkészülést javaslom.
 4. Fontosnak tartom, hogy imádsággal is készüljetek életetek egyik legszebb napjára és ehhez hozzátartozik a vasárnapi szentmise is.
 5. Az esküvő általában szombaton van, előtte kedden 18 órakor lesz értetek a szentmise. Előtte van lehetőség a szentgyónás elvégzésére. Aki már volt elsőáldozó, annak amúgy is illik szentgyónáshoz járulnia. A szentmise után tartjuk a próbát.
 6. Ha szeretnétek virágot hozni az oltárra, azt péntek délig lehet eljuttatni a plébániára. Nyomatékosan kérlek benneteket, hogy rizst se a templomban, se a templom előtt ne szórjatok.
 7. Ha énekkel kapcsolatban külön kérésetek van azt jelezzétek.
 8. A jegyes kurzuson mindenkinek részt kell vennie, az esketést csak ebben az esetben tudom vállalni. Minden év februárban jegyes oktatás indul Nagymaroson.
 9. Van lehetőség arra, hogy esketés szövegét megtanuljátok, hisz egymásnak szolgáltatjátok ki a szentséget. Ha van a rokonságban valaki, aki szívesen felolvasná az olvasmányt és könyörgéseket, erre is van lehetőség.
 10. Hogy ne futószalag esküvő legyen, ajánlom, hogy írjatok saját szavaitokkal imát családotokért, melyet akár ti, akár a rokonságból valaki felolvashat a szertartás folyamán. Bátorítalak benneteket, hogy ezt az imát az esküvőig, és akár utána is, mindennap együtt mondjátok el.
 11. A mellékelt lapot szíveskedjetek olvashatóan kitölteni és a beszerzett papírokkal együtt visszahozni. Az esküvő bejegyzett dátumát csak abban az esetben tekintem véglegesnek, ha a szükséges papírokat megkaptam.

A házasság szentsége két ember – egy férfi és egy nő – szoros, egységesítő (Mt 19,6), szövetségi kapcsolata, amelynek társadalmi és közösségi hatásai vannak, de elsősorban a felek javára és gyermekek nemzésére, valamint nevelésére irányul. A házasság egy férfi és egy nő termékenyítő szeretetének szentsége, amely Isten teremtő szeretetének jele ebben a világban. A házasság úgy jön létre, hogy a vőlegény és a menyasszony az egyház közösségében, annak törvényes képviselője, de legfőképpen Isten színe előtt ígéretet tesznek az egymás iránti kölcsönös és visszavonhatatlan tiszteletre és szeretetre (házassági beleegyezés). Isten elfogadja és megpecsételi ezt a szövetséget. A házasság szentségét ennyiben a felek szolgáltatják ki, a pap, vagy a diakónus pedig megáldja a házassági szövetséget és tanúsítja, hogy a házasság megfelelő feltételekkel jött létre.
A házasság létrejöttének alapfeltételei:
– a Krisztusi szeretet képviseletének igenlése
– szabad beleegyezés
– egész életen át tartó, a felek közötti kizárólagos kapcsolat igenlése,
– nyitottság a termékenységre

A házasság, mivel egy férfi és egy nő közötti kizárólagos szövetségi kapcsolat, kizárja
– a többnejűséget, amely sérti a keresztény szeretet és az emberi jog normáit,
– a folyamatos többnejűséget (a kötelezettségek nélküli élettársi viszonyok)

A házasság felbonthatatlan, mivel
– lényegéhez tartozik a feltétel nélküli szeretet
– Isten irántuk való örök szeretetének jele
– Krisztus és az Egyház közösségének kapcsolatát jelzi és erősíti

A házasságot egyedül az önzés bűne fenyegeti, ami a féltékenységben, uralkodási vágyban, élvezetvágyban, hűtlenségben nyilvánul meg. A házasság válságának előidézői:
– a közös beszélgetések hiánya
– a személyes, közös és közösségi ima hiánya
– a közös pihenés és munka hiánya

A házasság szentségének megkötését felkészítés és felkészülés előzi meg. A lelkipásztori felkészítés lehet távoli és közeli:
– a távoli felkészítés a szentbeszédekben, hittanórákon és a tömegtájékoztatás eszközein keresztül történik
– a közeli felkészítés a személyes találkozókon keresztül történik
– a felek házasságát a lelkipásztornak figyelemmel kell kísérnie

A házasságra történő felkészülés távolabbi feltétele a bérmálás szentségének felvétele, amennyiben ez nem oldható meg a házasságkötést megelőzően, úgy azt követően a katekumenális (felnőttek beavatása a keresztény életbe) képzésben.
A házasságra felkészülés közelebbi feltétele az, hogy a felek szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járuljanak.

Még egyszer, örülök, hogy itt vagytok. Szép készületet kívánok, és ne engedjétek, hogy a látszólag fontos elintézni valók elvegyék a figyelmeteket az igazán lényegesről, hogy szeretetben és imában együtt készüljetek életetek legszebb napjára. Imádkozom értetek és szeretettel várlak benneteket bármilyen kérdésben most, az esküvő előtt és utána is. :

Tibor  atya

Megszakítás