Lelkiismeretvizsgálat és lelki tükör (9-12 éves korosztálynak)

Lelkiismeretvizsgálat és lelki tükör (9-12 éves korosztálynak)

Lelkiismeretvizsgálati tükör gyermekek számára (9-12 éves korosztály)
– az első évben szülői segítséget igényel –

A lelkiismeretvizsgálat tudatos cselekmény, amelyet a gyermek – kezdetben szülői segítséggel – havonta elvégez. A lelkiismeretvizsgálatot bensőséges ima vezet be, amelyet a szülő mondhat az első időszakban, később már a gyermek. Lényeges, hogy ne kényelmetlen helyzet rögzüljön a gyermekben, hanem egy őszinte önfeltárás Isten előtt, aki szeret minket. A szülő nem lehet bíró ezekben az esetekben, még akkor sem, ha „kitudódik” számára valami, amiről nem tud, vagy nem sejtett. Fontos megtartani a bizalomteljes légkör intimitását. Csak akkor szólni, ha a gyermek kéri a segítséget.

A lelkiismeretvizsgálat szertartását célszerű a gyermek szobájában végezni.
A szülő leül a gyermekével (székre, sámlira, a szőnyegre) és elmagyarázza, hogy most őszintén fogunk beszélni Istennel. A szobában legyen egy szentkép, vagy kereszt, amelyet a gyermek választ ki, és kötődik hozzá.
Keresztvetés.
Ima, amelynek során Isten segítségét kérjük abban, hogy felismerjük, mit jót és rosszat tettünk az elmúlt időszakban: Pl. Istenem, segíts, hogy megértsem azt, miért tegyek jót, és kerüljem a rosszat. Add, hogy egyre jobban szeresselek téged és embertársaimat úgy, mint magamat. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Most következik a lelkiismeretvizsgálat, amit a gyermek lehetőleg egyedül végezzen, hiszen ez az ő lelkének legbensőbb ügye, de legyünk készen segíteni és válaszolni neki. Célszerű elmondani, hogy saját gyermekkorunkban, amikor valamit rosszul tettünk, annak milyen következményei voltak, és azt is, milyen öröm volt helyrehozni a dolgokat.

Törekedtem megtartani Isten parancsait, amelyek segítségével megteszem mindazt, amire Jézus kér engem? Szerettem Istent mindenek fölött, és embertársaimat, mint magamat?

I. parancsolat: Én vagyok a te Urad Istened. Ne legyenek idegen isteneid előttem!
Hiszem azt, és bízom abban, hogy Isten feltétel nélkül szeret engem?
Igyekeztem szeretni Istent és hálás vagyok neki szeretetéért?
Haragudtam Istenre, mert valami másképp történt, mint ahogy azt én akartam?
Imádkozom reggel, este és fontos helyzetekben?
Hálás vagyok Istennek, amiért van mit ennem és van ruhám, amely védi testi egészségemet?

II. parancsolat: Isten nevét hiába ne vedd!
Kívántam valakinek azt, hogy Isten büntesse meg?
Erősködtem a hamis dologok védelmében és védtem a hazugságot?
Megszegtem adott szavamat?
Beszéltem csúnyán?
Voltam túlzottan büszke és hiú?

III. parancsolat: Megemlékezzél arról, hogy az ünnepnapokat megszenteld!
Megszenteltem a vasárnapot azzal, hogy elmentem szentmisére?
Kértem Istent, hogy a következő héten minden jóban segítsen?
Segítettem szüleimnek abban, hogy vasárnap pihenjenek?
Pihentem vasárnap, hogy legyen lelki-testi erőm a következő heti feladataimhoz?

IV. parancsolat: Tiszteld édesapádat és édesanyádat!
Megköszönöm minden este Istennek, hogy vannak szüleim, akik életet adtak nekem és igyekeznek jót adni nekem?
Engedelmes voltam szüleim iránt?
Segítettem nekik, és megosztottam velük a családi feladatokat?

V. parancsolat: Ne ölj!
Védelmeztem az életet?
Megvédtem a gyengébbet?
Segítettem annak, aki gyengébb?
Vigyáztam mások és a saját egészségére, testi épségére?
Kerültem azokat a tornagyakorlatokat, amelyek segítenek abban, hogy erős és egészséges legyek?
Próbáltam másokat arra rávenni, hogy rosszat tegyenek?
Igyekeztem kibékülni azzal, aki megbántott?
Igyekeztem elkerülni veszekedést és verekedést?
Segítettem másokat kibékülni egymással?

VI. parancsolat: Ne paráználkodj!
Gúnyolódtam fiúkon/lányokon?
Törekedtem önuralomra?
Duzzogtam és illetlenül viselkedtem szüleimmel és tanáraimmal?

NB! a szülő már ezen a helyen igyekezzen felvilágosítani gyermekét arról, hogy a szexualitás Isten olyan ajándéka, amellyel nem élhetünk vissza, és nem használhatunk ki. A szexualitás (nemi jelleg) egy érték, amelyet védenünk kell, mivel szent dolog. Fontos a helyes szexuális felvilágosítás népmeséken keresztül.

VII. parancsolat: Ne lopj!
Tiszteltem és védtem mások tulajdonát és testi, lelki épségét?
Igazságos voltam másokkal?
Együttérző voltam másokkal?
Igyekeztem helyrehozni a kárt, amit másoknak okoztam?
Vigyáztam a természetre és környezetemre?
Rongáltam tárgyakat és növényket?
Bántottam állatokat?
Elvégeztem azokat a feladatokat, amelyek kötelességeim közé tartoznak?
Megbecsültem szüleim és tanáraim értem végzett munkáját és fáradozását?
Hálás voltam nekik, és megköszöntem nekik, hogy törődnek velem?

VIII. parancsolat: Ne szólj hamis tanúságot!
Igazságos voltam másokkal?
Állítottam valótlan dolgokat?
Dicsekedtem olyan dolgokkal és képességekkel, amelyek nincsenek a birtokomban?
Beszéltem másról valótlant, rossz dolgokat?
Csábítottam mást rossz cselekedetekre?
Hízelegtem önző céllal?
Tiszteltem a művészi értékeket?
Rongáltam?

IX. parancsolat: Más feleségét ne kívánd!
Sértettem meg barátságokat?
Elárultam más titkát és gyengeségét?
Igyekeztem tisztelni a felnőtteket?
Voltam túlzottan durva másokkal?

X. parancsolat: Mások javát ne kívánd!
Fösvény voltam?
Irigykedtem – szomorú és letört voltam, mert nem szereztem meg magamnak valamit, ami másnak van?
Kérkedtem – lenéztem másokat, mert nekik nincsenek meg azok a javak, amelyekkel a szüleim ellátnak engem?

A lelkiismeretvizsgálatot rövid hálaadó, és az esti ima kövesse.

Megszakítás