EFOP-1.3.7-17-2017-00020

EFOP-1.3.7-17-2017-00020

A felhívás címe: A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

A felhívás kódszáma:
EFOP-1.3.7-17

Kedvezményezett neve: KÖZBE Kulturális és Nevelési Egyesület és a Római Katolikus Egyházközség (Zebegény) konzorciuma

A projekt címe: Közösségépítés, a társadalmi együttélés javítása

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00020

Támogatási összeg: 48 331 470 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt fizikai befejezése: 2022.03.31.

Jelen projekt fő célja a hátrányos helyzetben lévő célcsoport felzárkóztatása, hátránykompenzációja, a környezetük / a közösség érzékenyítése, alapvetően a társadalmi esélyteremtés biztosítása. Alapvető célunk a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése. 

A zebegényi egyházközösséggel összefogva hisszük, hogy kiváló eredményeket érhetünk el mind a hátrányos helyzetben lévők integrációja, mind környezetük érzékenyítése terén, mellyel teljes mértékben szolgáljuk a program fő céljait. Ennek érdekében szemléletformáló és érzékenyítő programokat szervezünk, illetve közösségfejlesztő, közösségi (re)integráló programokkal fejlesztjük a közösségi együttélés minőségét.

Megszakítás