EFOP-1.3.7-17-2017-00022

EFOP-1.3.7-17-2017-00022

A felhívás kódszáma:
EFOP-1.3.7-17

Kedvezményezett neve: Mogyorósbányai Kultúra- és Szabadidő Egyesület és a Római Katolikus Egyházközség (Zebegény) konzorciuma

A projekt címe: Közösségépítés

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00022

Támogatási összeg: 49.876.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt fizikai befejezése: 2022.03.31.

Szervezetünk fő célja képviselni a helyi közösség érdekeit, megőrizni és ápolni kulturális értékeinket, valamint elmélyíteni az identitástudatot közösségünk tagjaiban. Meggyőződésünk, hogy aktív cselekvés és odaadás által gyarapítani tudjuk a helyi közösségi rendezvények sorát, továbbá hozzá tudunk járulni a közösség fennmaradásához. Megállapítható, hogy az egyházi szervezetek olyan összetett társadalmi folyamatok kezelésében vesznek részt speciális szakmai tevékenységgel, amelyeket az állami szervezetrendszer – adott esetben a kapacitásainak korlátai miatt – már nem tud kellő hatékonysággal biztosítani. Az egyházak a célcsoportok elérésével és preventív- vagy támogató tevékenységével növelni tudják az egyéni-, közösségi-, társadalmi problémák kezelésének hatékonyságát. Az egyházi szerepvállalás kiemelt jelentőségű a karitatív és önkéntes tevékenység terén, amellyel a helyi közösségek megtartó erejét is képesek elősegíteni.

A felhívás keretében támogatott fejlesztések fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.

A felhívás erősíti a hátrányos helyzetű emberek aktív társadalmi szerepvállalását, a nemzetiségi identitás megőrzését, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében. A fentieken túl a felhívás kiemelt figyelmet fordít az áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzésére, a kapcsolódó programok megvalósítására és szolgáltatások megerősítésére.

A felhívás eredményeképpen erősödik továbbá a közösségi szerepvállalás, az egyházak közösségépítő tevékenységei hozzájárulnak a civil társadalom hosszú távú megerősödéséhez.

Megszakítás